Ak v čase pokusu o doručenie nie ste doma, náš doručovateľ ponechá Vašu objednávku na určenom bezpečnom mieste alebo u suseda. Doručovateľ zanechá lístok s informáciou, kde bola Vaša zásielka ponechaná.

 

Ak ste neurčili bezpečné miesto alebo nie je možné nechať zásielku u suseda, bude nutné si dohodnúť priamo s DPD nový dátum doručenia.