Na objednávky, ktoré obsahujú objemné alebo mrazené produkty, sa vzťahujú osobitné prepravné podmienky a upozorňujeme zákazníkov, že ich doručenie môže trvať dlhšie, ako je uvedený odhadovaný čas doručenia, a môžu byť doručené oddelene. Tento tovar sa odosiela len prostredníctvom špeciálnych poskytovateľov doručovacích služieb, a preto nie je dostupný vo všetkých krajinách a nemusíte mať možnosť výberu doručovacej služby. Tieto informácie sú uvedené v popise výrobku.