Počas procesu objednávky môžete zadať rôzne fakturačné a doručovacie adresy. 

Upozornenie: 

Ak chcete zmeniť len Vašu doručovaciu adresu, nezabudnite pred kliknutím na “Aktualizovať” odznačiť políčko "Fakturačná adresa je rovnaká ako doručovacia adresa", ktoré sa nachádza v dolnej časti formulára s doručovacou adresou.