Ak ste nedostali všetok objednaný tovar, najskôr skontrolujte, či zásielka nie je rozdelená do viacerých balíkov. Túto informáciu nájdete v oznámení o odoslaní balíka. Ak Vaša objednávka pozostáva z viacerých balíkov, nemusí byť doručená v ten istý deň.  

 

Ak ste dostali všetky balíky z tejto objednávky a stále Vám chýbajú niektoré položky, kontaktujte náš zákaznícky servis

 

Pripravte si, prosím, nasledujúce údaje, aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie pomôc: 

  • Vaše číslo objednávky / zákaznícke číslo
  • Dôvod Vašej reklamácie 
  • Číslo tovaru, ktorý chýba a jeho množstvo