Ak produkt nespĺňa Vaše očakávania týkajúce sa kvality, kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis.  

 

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie pomôcť, pripravte si, prosím, nasledujúce údaje: 

  • Číslo Vašej objednávky / zákaznícke číslo 
  • Dôvod Vašej reklamácie 
  • Číslo produktu 
  • Podrobný popis problému a ak je to možné, fotografiu problému
  • U krmív: dátum spotreby a číslo šarže na obale