Odporúčame Vám prečítať si návod k výrobku. Mnohé z nich obsahujú sprievodcu riešením problémov.  

  

Ak sa Vám aj napriek tomu nepodarí výrobok uviesť do prevádzky, obráťte sa na náš zákaznícky servis

 

Aby sme Vám mohli čo najrýchlejšie pomôcť, pripravte si, prosím, nasledujúce informácie: 

  • Číslo Vašej objednávky / zákaznícke číslo  
  • Dôvod Vašej reklamácie 
  • Číslo produktu  
  • Podrobný opis poruchy a ak je to možné, fotografiu poruchy