Po prijatí a spracovaní vráteného tovaru dostanete potvrdenie e-mailom.