V prípade, že do 12 mesiacov od pripísania zooBodov na zoohit bodový účet nedôjde k ich použitiu vo forme vybranej prémie, prepadnú tieto zooBody ku koncu štvrťročia. ZooBody získané v rámci špeciálnych promo akcií môžu mať kratšiu platnosť. Tento dátum nie je možné zmeniť ani predĺžiť. 

 

Dátum skončenia platnosti si môžete skontrolovať vo svojom účte "Môj zoohit"

 

Podmienky a ďalšie informácie nájdete na stránke vernostného programu zoohit