Ak chcete zmeniť svoje osobné údaje, prihláste sa do svojho zákazníckeho účtu "Môj zoohit" a prejdite do časti Správa účtu. Nájdete tu všetky svoje osobné údaje, ktoré môžete s okamžitou platnosťou aktualizovať.  

 

Z dôvodu ochrany osobných údajov môžete svoje osobné údaje meniť len prostredníctvom svojho zákazníckeho konta "Môj zoohit".